วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[Mini-HD][Master] Terd (2016) เทริด [1080p][เสียงไทยมาสเตอร์][.MP4][1.85GB]


       “เทริด” เป็นของที่กษัตริย์ถอดจากพระเศียรมาสวมให้เทพสิงหร (พ่อขุนศรัทธา) ผู้ให้กำเนิด การรำโนราเมื่อครั้งอดีต จึงเป็นของสูงที่โนราทุกคนต้องเคารพบูชา และเชื่อว่าถ้าใครลบหลู่ดูหมิ่น เทริด จะต้องเกิดความวิบัติจนถึงชีวิต จากความคิดที่ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมโนราให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมโนรา เอกชัย  ศรีวิชัย  จึงคิดสร้างภาพยนตร์เรื่อง “เทริด” ให้ปรากฎบนแผ่นฟิลม์เพื่อให้ คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรากเหง้าของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ต้องช่วยกันสืบสานต่อไป
      สิ่งที่เอกชัย  ศรีวิชัย  ยึดถือเป็นหัวใจในการกำกับภาพยนตร์เรื่อง “เทริด” คือความจริงใจที่จะ เล่าเรื่องราวของโนราให้ถูกต้องตามขนบประเพณี  ตัวละครต้องพูดภาษาใต้เพื่อให้เกิดความสมจริง  และใช้สถานที่ถ่ายทำที่เป็นต้นกำเนิดของโนรานั่นก็คือจังหวัดพัทลุงและสงขลา

      เรื่องราวของ ครูศรัทธา โนราใหญ่เจ้าของคณะโนราเทพศรัทธาแห่งเมืองพัทลุงต้องการให้ สิงห์ ลูกชาย คนเดียวเป็นผู้สืบทอดโนราโรงครูต่อไป แต่สิงห์ยังเป็นวัยรุ่นและชอบดนตรียุคใหม่ จึงไม่เห็นถึงความ จำเป็นที่จะต้องสืบสานโนราโรงครูที่เขาคิดว่าล้าสมัย  สิงห์ทะเลาะกับพ่อจนพลาดพลั้ง ทำยอดเทริด ที่เคารพบูชาหักจึงถูกไล่ออกจากบ้าน ต้องเร่ร่อนไปเล่นดนตรีเปิดหมวกหาเงินไปวันๆ
      สิงห์ได้พบสายทิพย์ หญิงสาวหน้าตาสวย กำลังถูกเด็กแว้นลวนลาม จึงเข้าไปช่วยและรู้ว่า สายทิพย์เป็นนางรำโนราซึ่งเป็นคนรักของปราบลูกชายคนเดียวของนายหัวอำนาจ ผู้มีอิทธิพลใน สงขลาที่ให้เงินสนับสนุนคณะโนราสายทิพย์  ความรักที่สิงห์มีต่อสายทิพย์ทำให้เขาทำผิดจารีตประเพณี พาสายทิพย์หนีไปอยู่ด้วยกัน  การกระทำของสิงห์ทำให้นายหัวอำนาจโกรธแค้นต้องการ เอาชีวิตสิงห์
      ในขณะเดียวกันสุขภาพของครูศรัทธาก็ย่ำแย่จนดวงตาพร่ามัวลงทุกวันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรำโนรา  จนลูกคณะพากันหนีไปทำอาชีพอื่นเหลือเพียงเพิ่มลูกศิษย์หัวแก้ว หัวแหวนที่คอยปรน นิบัติรับใช้ และหาทางตามสิงห์กับลูกคณะกลับมา
      เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปกับภาพยนตร์ เรื่อง    “เทริด” ผลงานกำกับโดย เอกชัย ศรีวิชัย
>>  part01  ll  part02  ll  part03  ll  part04  <<


**วิธีคลายไฟล์**

ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น part01 , part02 , .... ให้ตรงกับที่โหลด แล้วคลายไฟล์

วิธีโหลด