วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

[Mini-HD] ThirTEEN Terrors EP.09 อจินไตย เพื่อนเฮี้ยน..โรงเรียนหลอน [720p]


        บี ได้ยินเรื่องหุ่นชุดไทยในห้องนาฏศิลป์มีวิ­ญญาณสิงสู่จากกลุ่มเพื่อน ปาล์ม,วิว และทิพย์ แม้เธอจะไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่ความอยากรู­้ก็ทําให้บีพาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหุ­่นเหล่านั้น แล้วบีก็ได้รู้ความลับของหุ่นในห้องนาฏศิล­ป์ ความลับที่นําความตายมาสู่ใครอีกหลายคน...­.
ผู้กํากับ โสภณ ศักดาพิศิษฏ์
นักแสดง แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ รับบทปาล์ม
กุ๊กไก่ ภาวดี คุ้มโชคไพศาล รับบทบี
พิมพ์ลพัฒ สุรพันธ์ รับบททิพย์
ณัฐธิดา ตรีชัยยะ รับบทวิว

>>  part01  ll  part02  ll  part03  <<

**วิธีคลายไฟล์**

ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น part01 , part02 , .... แล้วคลายไฟล์